Chov skotu bez tržní produkce mléka (masný skot)

V současné době chováme cca 75 ks krav základního stáda a využíváme přirozenou plemenitbu býků plemene Blonde d`Aquitaine. Telení krav je směřováno do období od února do května. Poté krávytelaty odchází společně na pastviny, kde jsou až do srpna případně září. Býčci a část jaloviček jsou prodány jako zástavový skot většinou do zahraničí a část jaloviček se využije k obnově stáda.

Masný skotMasný skotMasný skot

Kontakt:

Ing. Pavel Žák
mobil: +420 605 268 189
e-mail: p.zak@zdjesenik.cz

masný skot
Regionální potravina
Regionální potravina