Chov mléčného skotu (chov dojnic)

Chováme vysocepodílové kříženky holštýnského plemene, kde základní stádo tvoří 485 kusů dojnic. Jalovice jsou odchovávány pastevně a i většina dojnic je v průběhu roku pasena na přídvorských pastvinách. Zvířata jsou chována ve volném boxovém ustájení s matracemi s vyhrnováním kejdy pomocí šípových lopat. Jsou krmeny směsnou krmnou dávkou, která se skládá v zimním krmném období z konzervovaných krmiv (senáž, seno, kukuřičná siláž, mokré kukuřičné zrno, hracho-obilní směska, pivovarské mláto, jadrné krmné směsi atd.), v letním krmném období se do krmení přidává pastva a krmiva v zeleném stavu. Dojnice jsou krmeny se zřetelem na svou užitkovost, která v současné době dosahuje 7800 l na dojnici.

Dojení dojnic probíhá v dojírnách firmy De-Laval, na farmě v Bukovicích máme kruhovou dojírnu s osmnácti dojícími místy a na farmě v Domašově paralelní dojírnu s dvanácti dojícími místy. Většina naší produkce mléka je dodávána do mlékárny ORRERO, menší množství mléka je realizováno ve dvou mléčných automatech ve městě Jeseník, jehož obyvatelstvo projevuje o tyto služby zájem.

Narozená telata jsou cca do věku dvou měsíců odchovávána v boudách, které zajišťují zdravý odchov a i v našich, klimaticky drsných podmínkách, vykazuje tento odchov dobré výsledky. Býčci mléčných krav jsou prodávány k dalšímu chovu, protože výkrmem skotu se nezabýváme. Díky dostatku našich jalovic pro obnovu základního stáda dojnic se nám daří udržet dobré reprodukční ukazatele. Část jalovic, přibližně 50 kusů, nabízíme každoročně k prodeji.

Mléčný skotMléčný skotMléčný skotMléčný skotMléčný skotMléčný skotMléčný skotOdchov telatMléčný skotMléčný skotDojírna

Kontakt:

Ing. Pavel Žák
mobil: +420 605 268 189
e-mail: p.zak@zdjesenik.cz

chov dojnic
Regionální potravina
Regionální potravina