Kontakt


Název: Zemědělské družstvo Jeseník
Sídlo: ul. Šumperská 118, Jeseník 790 01
IČ: 00150657
DIČ: CZ00150657
   
Telefon: +420 584 402 210 - správa družstva
E-mail: info@zdjesenik.cz
Web: www.zdjesenik.cz
   
Statutární orgán Představenstvo:
  Ing.Gabriela Doupovcová - předsedkyně představenstva
  Miroslav Machala - místopředseda představenstva
  Ing. Miroslav Švásta - člen představenstva
  Ing. Pavel Žák - člen představenstva
  Alena Mikulecká - člen představenstva
   
Rozdělení podniku:  
 • Středisko živočišné výroby - vedoucí střediska: Ing. Žák Pavel, mobil: +420 605 268 189, p.zak@zdjesenik.cz
  • Chov mléčného skotu
  • Chov skotu bez tržní produkce mléka
  • Mléčné automaty
  • Chov ovcí a koz - odpovědný pracovník: Libor Zavacký, mobil: +420 731 162 371, l.zavacky@zdjesenik.cz
 • Středisko rostlinné výroby - vedoucí střediska: Miroslav Machala, mobil: +420 733 553 846, m.machala@zdjesenik.cz
 • Servis zemědělské techniky - odpovědný pracovník: Jaroslav Frühauf, mobil: +420 721 506 144, e-mail: j.fruhauf@zdjesenik
  • Výroba hydraulických hadic - odpovědný pracovník: Jaroslav Frühauf, mobil: +420 721 506 144, e-mail: j.fruhauf@zdjesenik
 • Prodej zemědělské techniky - odpovědný pracovník: Jaroslav Frühauf, mobil: +420 721 506 144, e-mail: j.fruhauf@zdjesenik
 • Středisko dopravy - vedoucí střediska: Miroslav Machala, mobil: +420 733 553 846, m.machala@zdjesenik.cz
  • Autobusová doprava - odpovědný pracovník: Josef Černý, mobil: +420 737 290 061, j.cerny@zdjesenik.cz
 • Středisko okrasných školek - vedoucí střediska: Ing. Jana Hernandézová, mobil: +420 737 290 059, j.hernandezova@zdjesenik.cz
 • Bioplynová stanice – odpovědný pracovník: Jaroslav Frühauf, mobil: +420 721 506 144, e-mail: j.fruhauf@zdjesenik
Regionální potravina
Regionální potravina