Mléčné bary (automaty na mléko)

Automat na mlékoNaše firma v současné době provozuje v Jeseníku dva automaty na čerstvé kravské mléko. První automat se nachází u supermarketu Penny na autobusovém nádraží v Jeseníku a jeho provoz byl zahájen 12.12.2009 (dříve u Selské pekárny). Druhý automat se nachází u koupaliště (u kuželny) na Dukelské ulici nedaleko prodejny Kaufland, v provozu je od 24.4.2010. Prodej mléka a lahví u tohoto automatu jsme také doplnili o prodej ovčích a kozích sýrů z naší sýrárny.

V těchto automatech je možné zakoupit čerstvé syrové kravské mléko z našeho chovu, který je stejně jako naše automaty pod pravidelnou veterinární a hygienickou kontrolou. Prodej mléka v automatech splňuje nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, č. 853/2004 o prodeji a produkci syrového kravského mléka. Automaty jsou provozovány dle návodu výrobce a mají schválený systém HACCP (systém kritických kontrolních bodů). Mléko, které nabízíme v automatech, zároveň dodáváme do italské sýrárny ORRERO v Litovli, která z něj vyrábí Parmezán pod označením Grand Moravia. Mlékárna si každodenně velmi přísně hlídá kvalitu dodávaného mléka, protože jinak by byla ohrožena výsledná kvalita sýra, který zraje 9 - 12 měsíců než se prodává.

Fáze života mléka

Mléko je ihned po nadojení zchlazeno na 4 – 6°C ve výkonných chladících tancích u dojírny. Živé kultury v mléce jsou zchlazením zklidněny a díky látce Lactenin, která chrání čerstvé mléko před škodlivými bakteriemi, stabilizovány. Čím rychleji je mléko zchlazeno, tím déle chrání Lactenin před nežádoucími bakteriemi. Lactenin je přirozená antibakteriální látka, která patří mezi imunoglobulíny IgM.

Zásobování automatů a uchovávání čerstvého mléka

Auto na doplňování mlékaAutomaty jsou zásobovány pomocí výměnných nerezových tanků o objemu 200l, které se vozí v klimatizovaném autě a proto nedochází k výraznější změně teploty při transportu. V automatech je mléko uchováváno při teplotě okolo 4°C. Mléko se v automatech prodává  max. 24h po doplnění. Po té je zbytek mléka odvezen a automat je doplněn čerstvým mlékem. Pokud by teplota mléka stoupla v automatu nad 8°C, bude okamžitě prodej zablokován, čímž je spotřebitel chráněn.

Jak uchovávat nakoupené mléko?

Je důležité dávat mléko vždy do čisté láhve a co nejdříve ho uložit do chlazeného prostoru s teplotou 4 - 6°C a do temna (nejlépe poslouží lednice). Takto uchované mléko potom vydrží bez problému 3 dny jako čerstvé. Pokud i přesto máte nějaké obavy, zahřejte mléko před upotřebením na krátkou dobu (cca 1 - 2min) na teplotu okolo 72°C. Pokud zachováte správný postup při uchování mléka v domácnosti, není důvod se obávat jakýchkoliv komplikací po konzumaci čerstvého mléka. Nedejte na různé mýty a pomluvy o mléce, které se dnes objevují v tisku a televizi, a které zaznívají z úst jak hlavního hygienika ČR, ale hlavně z úst naší KONKURENCE. Používejte svůj selský rozum a nenechte si namluvit, že mléko vás může jakýmkoliv způsobem ohrozit. Naopak lidé (a zejména děti), kteří se mléku a mléčným výrobkům vyhýbají, hrozí zdravotní komplikace, z nedostatku základních živin, které jsou v mléku obsažené.

Kontakt:

Ing. Žák Pavel
mobil: +420 605 268 189
e-mail: p.zak@zdjesenik.cz

automaty na mléko
Regionální potravina
Regionální potravina