ZD Jeseník - Všeobecné informace

chov dojnicZemědělské družstvo Jeseník hospodaří v srdci jesenických hor, v údolí řek Bělá a Staříč, a v blízkém okolí města Jeseníku na pozemcích o celkové výměře 1912 ha. Rozložení podniku v této oblasti s nízkými průměrnými teplotami a bohatými srážkami, předurčují způsob našeho hospodaření.

Rostlinná výroba je především specializovaná na pěstování objemných krmiv pro dojnice a ostatní skupiny hospodářských zvířat s nulovým podílem tržních plodin. Z toho vyplývá i zaměření živočišné výroby, která je orientovaná na chov přežvýkavců bez zastoupení monogastrických zvířat – prasat a drůbeže.

Naší hlavní činností je chov mléčných dojnic s vysokým podílem holštýnské krve. Doplňkovou činností je chov skotu bez tržní produkce mléka a chov ovcí a koz, který je spíše orientován jako centrum venkovské turistiky.

automobil na doplňování mléka v automatechDíky specializaci na výrobu mléka jsme v předchozích letech provedli rekonstrukce obou mléčných středisek, a to v Bukovicích a v Domašově. Téměř na všechny investice se nám podařilo čerpat finanční prostředky z národních i evropských dotačních fondů. Postupně se snažíme obnovovat vozový park, který je nezbytný k tomu, aby naše mléko bylo vyráběno, co se týče kvalitativní i kvantitativní stránky, na skvělé úrovni. Naše mléko dodáváme do italské mlékárny ORRERO, která si velmi pečlivě vybírá své dodavatele suroviny a každodenně kontroluje kvalitu dodaného mléka. Obrovské výkyvy cen u této komodity se snažíme řešit nouzovými opatřeními, tak jak nám situace dovoluje, a proto provozujeme dva automaty na prodej čerstvého kravského mléka, Do kterých dodáváme mléko v prvotřídní kvalitě.

Dalším úsekem podniku je středisko okrasných školek, které poskytuje materiál na výsadby, a to v sortimentu, který je vhodný i do zdejších podmínek. Jedná se především o vřesy, vřesovce, rododendrony a ostatní okrasné dřeviny.

Vedle zemědělských činností provozujeme i autobusovou dopravu, vlastníme dva autobusy, se kterými poskytujeme domácí i mezinárodní přepravu.

Regionální potravina
Regionální potravina