Živočišná výroba


 1. Chov mléčného skotu plemene holštýn pastevním způsobem
  1. Výroba mléka
  2. Prodej čerstvého nepasterizovaného mléka v mléčných automatech v Jeseníku
  3. Prodej chovného skotu, zástavových býčků a vysokobřezích jalovic
 2. Chov skotu bez tržní produkce mléka
  1. Prodej chovných a zástavových býčků a jalovic
 3. Chov ovcí a koz
  1. Výroba přírodního sýra Bělá ze směsi ovčího a kozího mléka
  2. Prodej chovných a jatečných jehňat a kůzlat

Kontakt:

Ing. Žák Pavel
mobil: +420 605 268 189
e-mail: p.zak@zdjesenik.cz

živočišná výroba
Regionální potravina
Regionální potravina